Get Flash to see this player.

ELEKTRONISCH LEERLING DOSSIER

 

OVER HET ELD

INFORMATIE OP MAAT

 

ELD-ORGANISATIE

onderwijs portaal

Untitled Document

Naar

Haags Onderwijs Portaal

Bookmark and Share

Welkom op de informatiesite van ELD

Het Elektronisch Leerling Dossier (ELD) is opgezet voor het Haagse basisonderwijs. Het is een applicatie ten behoeve van schooldirecteuren en intern begeleiders en is ontworpen om de informatievoorziening rondom de zorg voor het kind en de samenwerking met andere zorgpartijen te verbeteren.

Het gaat hierbij over het proces waarbij sprake is van externe zorg. Het ELD richt zich niet op de interne leerlingzorg. Hiervoor zijn op de school andere voorzieningen in gebruik. Het doel van het ELD is om de inzet van externe zorg sneller en gerichter te laten plaatsvinden.

De intern begeleiders en directie van een school hebben veel kennis over kinderen op hun school en zijn een belangrijke bron van informatie betreffende de zorg voor kinderen. Het ELD ondersteunt hen (digitaal) bij hun zorgplicht.
Het ELD wil een brug vormen tussen de school en diverse andere zorgpartijen. Om die brug te kunnen vormen is in het ELD een functie ingebouwd, waarmee op een snelle en eenvoudige wijze een signaal in de Verwijsindex afgeven kan worden. De intern begeleider en de schooldirecteur zijn geautoriseerd om een signaal af te geven. Hiervoor gelden uiteraard duidelijke richtlijnen en kaders (wanneer mag ik een signaal afgegeven, hoe verloopt de communicatie naar de ouders, etc.) De wettelijke kaders en richtlijnen (om o.a. de privacy te waarborgen) maken deel uit van de introductiebijeenkomst ELD.

In 2010 is de huidige versie van het ELD op drie scholen in Den Haag in de vorm van een pilot ervaren. De deelnemers hebben aangeven dat het ELD toegevoegde waarde biedt in het zorgproces. De compactheid van de applicatie en de mogelijkheid om snel en eenvoudig een signaal in de Verwijsindex te kunnen afgeven waren voor de betrokkenen bij de pilot belangrijke punten.

Invoering ELD is gestart!

Mede op basis van de positieve ervaringen uit de pilot op een aantal scholen in 2010 is besloten om te starten met de invoering van het ELD op andere scholen in Den Haag.
lees verder